RODO

Klauzura informacyjna dla klienta ABCMAX

Z dniem 25.05.2018 zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”).
Stosując najwyższe standardy ochrony danych, oraz realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO chcielibyśmy poinformować Cię o zagadnieniach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na ten temat.


Dane osobowe

Danymi osobowymi są informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
Gromadzimy takie dane jak:
-Imię i nazwisko/nazwa przedsiębiorstwa/imię i nazwisko przedsiębiorcy lub imiona i nazwiska przedsiębiorców w formie spółki cywilnej;
-Adres dostawy,
-Adres strony internetowej,
-Nr telefonu,
-Adres email,
-NIP,
-REGON,
-Dane dotyczące płatności, jeżeli korzystasz z naszych usług,
-nr IP.
W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Ciebie umowy, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez nas działań na Twoje żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego – przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak ze w zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych została wyrażona przez Ciebie wyłącznie w celach marketingowych podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, lecz odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgodny uniemożliwia nam informowanie Ciebie o nowych ofertach.


Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest HURTOWNIA ABCMAX z siedzibą w Lubaniu, adres ul. Fabryczna Osiedle 7-8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru.

 


Podstawa i cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe mogą być przewarzane wyłącznie na podstawie jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy prawnej. My przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach w oparciu o poniższe podstawy prawne:
1. Działania analityczne i statystyczne w celu stałego poprawiania naszych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora oraz prawie uzasadniony interes realizowany przez stronę trzecią);
2. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu:
a. otrzymywania od nas informacji handlowych na udostępniony przez Ciebie adres elektroniczny (art. 6 ust. 1 lit, a RODO – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
b. Marketingu poprzez używanie należących do Ciebie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. komputer, tablet, telefon) i automatycznych systemów wywołujących (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – wyrażenie zgodny na przetwarzanie danych osobowych).
3. W przypadku relacji gospodarczej, Twoje dane osobowe przetwarzane będą również w zakresie marketingu bezpośredniego naszych usług własnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora).
4. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z naszych usług, Twoje dane osobowe będą również przetwarzane w następujących celach w oparciu o poniższe podstawy prawne:
a. w zakresie zapewnienia należytej realizacji zawartej umowy o świadczenie usług (art.6 ust. 1 lit. f RODO – wykonanie umowy);
b. w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora_;
c. w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń z tytułu realizowanych odpłatnych usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości [Dz.U. z 2017 r. poz. 1089] – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze).

 


Przechowywanie danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tj.:
a. udzielenie zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę;
b. w przypadku celów analitycznych i statystycznych – przez okres niezbędny dla osiągniecia tych celów;
c. w przypadku świadczenia usług na Twoją rzecz – przez okres obowiązywania umowy oraz okres przedawnienia roszczeń;
d. przez okres wymagany przepisami prawa w odniesieniu do celu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń z tytułu realizowanych usług;
e. w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych – przez okres istnienia relacji gospodarczej z Tobą, chyba że wcześniej złożysz sprzeciw wobec przetwarzania w tych celach;
f. w każdym z wyżej wymienionych przypadków po upływie niezbędnego okresu przetwarzania danych mogą być przetwarzane tylko na zabezpieczenie dochodzenia roszczeń.


Przysługujące Ci prawa

Masz prawo decydować o swoich danych osobowych poprzez dokonanie wyboru dotyczącego ujawnienia poszczególnych danych osobowych.
Zgodnie z RODO masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Masz również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO.
W przypadku gdy chcesz uzyskać informacje o tym jakie twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane oraz jak skorzystać z przysługujących ci praw powinieneś skontaktować się z nami na adres abcmax@wp.pl

 

Przekazanie danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następujące kategorie odbiorców
-Podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie np. podwykonawcom naszych usług,
-Podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądu lub organom ścigania gdy wystąpi podstawa prawna,
-Dostawcą usług reklamowych lub marketingowych w przypadku realizacji celów postaci marketingu bezpośredniego naszych usług własnych,
-Dostawcą usług prawnych i doradczych oraz wspierających nas w dochodzeniu jest kancelaria prawna.
W przypadku gdy korzystasz z naszego serwisu WWW.ABCMAX.PL Chcę poinformować Cię o stosowanych przez nas narzędziach związanych z przetwarzaniem twoich danych Osobowych. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na ten temat.
Decyzja wyłączenia nas z automatyzowanym przetwarzaniu danych Osobowych oraz profilowaniu jeśli wyrazisz na to zgodę.
Pliki cookie i inne technologie :
Dla wygody klienta korzystamy z plików cookie i innych podobnych technologii, żeby poprawić efektywność i zaproponować ci coraz doskonalsze funkcjonowanie serwisu oraz bardziej dopasowane reklamy. Pliki cookies to fragmenty kodu które są plikami tekstowymi odpowiadającymi zapytania HTTP kierowanym do naszego serwera. Służą one do optymalnej obsługi twojej wizyty w serwisie oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji. Przechowywana informacja lub pozyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w twoim urządzeniu i oprogramowaniu w nim zainstalowany. Informacje zawarte w plikach cookies i podobnych technologiach uznawane są za dane osobowe jedynie w powiązaniu z innymi danymi osobowymi dostępnymi na twój temat. Jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie i odbieranie informacji w plikach cookies możesz zmienić zasady dotyczące plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.
Informujemy również ,że dokładamy wszelkich starań aby zapewnić wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne ochraniające dane osobowe przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, utratą, nie uprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa w tym Rodo.

ABCMAX LUBAŃ